Uvjeti korištenja

O NAMA

Accommodation Adria je turistička agencija koja posluje u sklopu obrta Turistička agencija Dalmacija, te se bavi posredovanjem u iznajmljivanju svih vrsta smještajnih kapaciteta.

Accommodation Adria posluje na način da sklapa Ugovore o zastupanju s vlasnicima objekta te djeluje između vlasnika objekta i gosta isključivo kao posrednik.

Plaćanjem akontacije za najam objekta smatra se da gost pristaje na ove Opće uvjete poslovanja.

Neposredno nakon uplate akontacije za najam objekta, posrednik će poslati gostu Potvrdu o najmu sa svim detaljima najma, lokacijom i kontaktom vlasnika objekta.

PLAĆANJE NAJMA

Rezervacija objekta se smatra važećom odmah po uplati akontacije od strane gosta.

Dozvoljen način uplate akontacije je kartična uplata ili bankovni transfer. Plaćanja se vrše u Eurima, te ukoliko postoji razlika u naplaćenom iznosu zbog tečajne razlike, istu plaća gost.

Akontacija iznosi 30 % od ukupne cijene najma. Ukoliko gost plaća akontaciju kartičnom uplatom, rezervacija je potvrđena istog trenutka. Ukoliko gost plaća akontaciju bankovnim transferom, ista mora biti vidljiva na računu agencije u roku od tri dana. Ukoliko uplata ne bude vidljiva na računu agencije u roku od tri dana, smatrat će se da je gost odustao od rezervacije.

Preostali iznos u visini 70 % od ukupne cijene, gost može uplatiti na isti način, kartičnom uplatom ili bankovnim transferom, najkasnije 15 dana prije početka boravka.

Preostali iznos gost može platiti i u gotovini, neposredno prilikom dolaska u smještajni objekt, vlasniku na ruke, uz napomenu da je o tome obvezan obavijestiti posrednika, Accommodation Adria, odmah prilikom rezervacije objekta.

Za last minute rezervacije koje su napravljene unutar 15 dana prije dana početka boravka, potrebno je uplatiti ukupan iznos odmah prilikom rezervacije i to kartičnim plaćanjem. Rezervacija je potvrđena odmah po uplati ukupnog iznosa, te će gost u skladu s tim dobiti važeću potvrdu.

OTKAZ REZERVACIJE

Gost može otkazati rezervaciju na način da pisanim putem obavijesti agenciju o otkazu.

Otkaz rezervacije smatra se važećim kada agencija dobije pisanu obavijest o tome.

U slučaju otkaza rezervacije, sve uplate koje su izvršene do dana primitka obavijesti o otkazu su nepovratne, te gost nema nikakvo pravo na njih.

PROMJENA REZERVACIJE

Naknadne promjene datuma rezervacije ili promjena objekta, nije moguća.

POLOG U SLUČAJU ŠTETE

Neposredno prilikom dolaska gosta u objekt , isti je dužan platiti sigurnosni polog o kojem će biti obaviješten prilikom rezervacije. Sigurnosni polog plaća se samo u objektima koji imaju navedenu tu stavku u opisu i cjeniku na stranici agencije Accommodation Adria.

Visinu sigurnosnog pologa određuje vlasnik objekta.

Ukoliko za vrijeme boravka gosta u objektu nije počinjena nikakva šteta, vlasnik će sigurnosni polog u punom iznosu vratiti gostu prilikom odjave iz objekta, na dan odlaska.

ŠTETA U OBJEKTU

Gost je dužan za vrijeme boravka u objektu ponašati se odgovorno, i prilikom odjave iz objekta vratiti objekt u stanju u kojem ga je i pronašao. Ukoliko vlasnik ima potrebu za dodatnim čišćenjem zbog vrlo lošeg stanja u kojem je gost ostavio objekt, gost je suglasan da vlasnik to isto čišćenje može naplatiti od sigurnosnog pologa.

U slučaju štete, gost je dužan obavijestiti vlasnika, te direktno odgovara vlasniku za istu.

Vlasnik se u tom slučaju ima pravo naplatiti od sigurnosnog pologa, a ako šteta premašuje visinu sigurnosnog pologa, gost se obvezuje platiti vlasniku razliku do punog iznosa štete.

U slučaju namjernog oštećenja imovine, te narušavanja javnog reda i mira, vlasnik ima pravo zatražiti gosta da u roku od dva sata napusti objekt, sa svim stvarima i osobama koje u tom trenutku borave u objektu. Također, u tom slučaju, gost nema pravo tražiti povrat iznosa koji je uplatio za najam objekta.

Accommodation Adria ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve eventualno prouzročene štete za vrijeme boravka gosta u objektima prema vlasniku, kao ni prema gostu, ukoliko vlasnik ne želi vratiti depozit.

POČETAK BORAVKA

Gost će unaprijed biti upoznat s vremenom dolaska i odlaska u objekt, te se istoga mora pridržavati.

Svi gosti su dužni prilikom dolaska u objekt odmah predočiti važeći dokument, osobnu iskaznicu ili putovnicu, kako bi ih vlasnik mogao prijaviti u Hrvatskoj turističkoj zajednici, a sve prema zakonu Republike Hrvatske. Gost koji ne želi predočiti važeći dokument, vlasnik ima pravo uskratiti boravak u objektu, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma.

OPĆENITO O OBJEKTIMA

Ukoliko je gost rezervirao novosagrađenu villu, kuću za odmor, apartman, mora imati na umu da eventualno raslinje, zelenilo i ostala hortikultura možda nije narasla.

Za svu eventualnu buku, koja se neočekivano može čuti prilikom boravka gosta u objektu, a koja dopire sa gradilišta, lokalnih cesti i slično, niti vlasnik, niti Accommodation Adria ne odgovaraju.

Ukoliko gost u objektu za vrijeme boravka pravi buku, te ometa javni red i mir, isti će biti upozoren od strane vlasnika. Ukoliko se takvo neprimjereno ponašanje nastavi i nakon upozorenja, vlasnik ima pravo raskinuti ugovor o najmu objekta, te se gost obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 2 sata napustiti objekt sa svim osobama koji u tom trenutku tamo borave, bez prava na povrat iznosa plaćenog smještaja.

U objektu može boraviti najviše onoliko osoba koliko je naznačeno u potvrdi. Broj osoba uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob.

Sve eventualne posjete osoba koji nisu gosti objekta, a koje bi se mogle dogoditi za vrijeme boravka gosta koji je rezervirao objekt, moraju biti prijavljene vlasniku unaprijed.

Ukoliko je na stranici Accommodation Adria naznačeno da objekt prima kućne ljubimce, gost je dužan prijaviti broj kućnih ljubimaca koji će eventualno boraviti u objektu, te je suglasan da će odmah pri dolasku platiti naknadu za boravak ljubimaca, koja je također naznačena na stranici Accommodation Adria.

Ukoliko broj kućnih ljubimaca prelazi 2, gost je dužan to prijaviti posredniku, Accommodation-Adria.

Gost je dužan brinuti se o ponašanju kućnih ljubimaca za vrijeme boravka u objektu, kao i čistiti izmet za njima.

Kućnim ljubimcima strogo je zabranjen ulazak u bazene i jacuzzi, boravak na krevetu i kauču.

Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca bez prethodne najave, vlasnik može raskinuti ugovor o najmu, te se gost obvezuje trajno napustiti objekt bez prava na povrat plaćenog iznosa smještaja.

KUĆNI RED

Svi gosti dužni su pridržavati se kućnog reda, koji je istaknut na vidljivom mjestu u objektu.Ukoliko se gosti ne pridržavaju kućnog reda, vlasnik je ovlašten raskinuti ugovor o najmu, te se gost obvezuje u roku od 2 sata napustiti objekt zajedno sa svim osobama koje tamo borave, bez prava na povrat plaćenog iznosa za smještaj.

BORAVAK NA BAZENIMA/WELLNESS ZONAMA

Gost je dužan pridržavati se pravila vezano uz korištenje bazena, a koje su mu predočene od strane vlasnika, i koje pišu pored svakog bazena, odnosno wellness zone.

Gost je sam odgovoran za korištenje bazena/wellness zone. Djeca smiju boraviti na bazenu isključivo u pratnji odrasle osobe, a u wellness zonama djeci je boravak zabranjen.

Postoji mogućnost da bazen ne bude u upotrebi izvan ljetne sezone.

Također, postoji mogućnost da voda u hidromasažnim bazenima neće biti topla prije kasnih večernjih sati na dan dolaska gosta.

Penjanje na poklopce hidromasažnih bazena strogo je zabranjeno.

OŠTEĆENJA OBJEKATA

Gost ima pravo uputiti prigovor vlasniku odmah, ukoliko primijeti oštećenje, ili bilo kakvu drugu neispravnost, a da prethodno nije bio obaviješten o tome.

Gost ima pravo uputiti prigovor vlasniku odmah na dolasku, ukoliko se isti odnosi na nedovoljno očišćen objekt. Ukoliko se prigovor ne riješi uspješno na zadovoljavajući način za gosta, gost ima pravo kontaktirati Accommodation Adria, koji će pokušati riješiti problem na obostrano zadovoljstvo.

Gost se obvezuje vlasniku ostaviti primjereni rok za uklanjanje predmeta prigovora. Ukoliko gost ne ostavi vlasniku objekta primjereni rok za otklanjanje nedostataka, bilo da se radi o popravcima ili preseljenju u drugi objekt, isti gubi pravo na njih i ne može raskinuti sklopljeni ugovor o najmu.

Ukoliko gost iz vlastitih razloga odluči otići iz objekta prije isteka najma, niti vlasnik,niti Accommodation Adria neće snositi nikakvu odgovornost, te gost nema pravo na povrat plaćenog iznosa najma.

ACCOMMODATION-ADRIA

Accommodation Adria je posrednik između vlasnika s kojim je sklopila Ugovor o posredovanju i gosta. Accommodation Adria raspolaže s informacijama koje je dobila od strane vlasnika, te je za iste odgovoran isključivo vlasnik.

Vlasnik se potpisom Posredničkog Ugovora obvezao na davanje točnih i istinitih informacija o objektu.

Ukoliko se ipak dogodi da se rezervacija koja je napravljena od strane gosta, posredništvom Accommodation Adria ne može dovršiti, na primjer zbog grubog kršenja ugovora između vlasnika i posrednika, Accommodation Adria je ovlaštena otkazati rezervaciju te ugovoreni iznos vratiti gostu bez odgode i bez naknade. Alternativno, Accommodation Adria može gostu ponuditi neki drugi objekt.

Ukoliko se rezervacija koju je gost napravio putem Accommodation Adria ne može dovršiti zbog više sile (ekološke katastrofe, rat, prirodne nepogode,epidemije, zatvaranje granica i slično),Accommodation Adria može raskinuti ugovor o najmu, uz povrat uplaćenog iznosa.

Mapa